free offline web site development software download

Електронно меню SERVE

Ново поколение софтуер за клиентско обслужване Технологичният напредък се случва, накарайте го да работи за вас!

Приложението SERVE

Създадено с цел да даде на малкия и среден бизнес възможност за достъп до една от най-модерните услуги в света на ресторантьорството.

 • Приложението не изисква инвестиции за допълнително хардуерно оборудване или наличие на сървър в обекта.
 • Предоставя свободата да бъде използвано спрямо индивидуалните нужди и в зависимост от особеностите на ресторанта/заведението.
 • Резултатът - максимално достъпна цена.

Използвайки тази нова услуга, Вие даватe възможност на клиентите си:

 • Да ползват напълно функционално електронно меню на заведението.
 • Да поръчват, искат сметката или повикват сервитьор директно, без необходимост от хартиено меню или визуален контакт.
 • Да бъдат в постоянна яснота, както за своята, така и за сметката на цялата маса, от която поръчват.

Технологичен процес

Клиент

Клиентът влиза в електронното меню от своя мобилен телефон или таблет чрез сканиране на QR код, избира желаните ястия и напитки и изпраща своята заявка

с бутона Поръчай.

Звучи сложно?

Сервитьорът получава поръчката веднага на своя телефон или мобилно устройство.
Няма нищо сложно! :)

Сервитьор

Сервитьорът потвърждава поръчката и я изпраща за изпълнение към бар или кухня.

Кухня

Изпратената от сервитьора поръчка се получава на бара или в кухнята и може да бъде изпълнена веднага.

Иновация


Революционно ново разбиране за клиентско обслужване, адекватно на заобикалящия ни високотехнологичен свят.


Приложението дава възможност за максимално и навременно задоволяване на нуждите и очакванията на клиента по отношение на обслужването.
Използването му може да намали времето за комуникация между клиент, сервитьор, бар и кухня с до 50%!

Скъсеното време за обслужване води до максимално оползотворяване на местата/масите във времето, повишена консумация и заедно с увеличената клиентска удовлетвореност - неизменно до по-висока доходност.

Възможност за тестов период!

Защо SERVE

Приложението няма за цел изцяло да замени стандартния метод на обслужване.
Има за цел да спести времето на клиента, стандартно заето с изчакване сервитьорът да:

 • донесе хартиено меню;
 • приеме поръчката;
 • приеме желанието за заплащане на сметката;
 • донесе сметката.

Приложението няма за цел да отмени стандартните задълженията на сервитьора.
Има за цел да спести на сервитьора време и да предотврати:

 • забравяне или забавяне на поръчка или поискана сметка;
 • обърквaне на поръчки/сметки;
 • пропускане на повикване.

Административният модул дава възможност на собственика или управителя да:

 • следи натовареноста на масите онлайн във всеки момент и от всяка локация;
 • вижда съдържанието на всяка поръчка за всяка маса;
 • създава, коригира, деактивира всеки артикул и цена в менюто във всеки момент и от всяка локация.